JordLord

PCB, Bly, chlorparaffiner og asbestI forbindelse med nedrivning af bygninger eller generelle undersøgelser af bygningsmaterialer kan Jordkonsulenterne tilbyde undersøgelse af bygningsmaterialer for indhold af PCB, tungmetaller herunder bly, asbest samt chlorparaffiner.  

En undersøgelse af bygningsdele kan omfatte udtagning og analyse af både materialeprøver og luftprøver. 

Vi udfører følgende ydelser i forbindelse med sanering af bygningsdele:

 - Undersøgelser af maling og materialeprøver af potentielt kontaminerede bygningsdele.

- PCB-indeklimamålinger

- Prøvetagning i forbindelse med asbestsanering og asbestforsegling

Alle materialeprøver bliver analyseret på et DANAK akkrediteret analyselaboratorium.

Kontakt os gerne for rådgivning og/eller tilbud på opgaver af denne art.