JordLord

Ydelser hos JordkonsulenterneJordkonsulenterne tilbyder følgende ydelser indenfor:

  • Forureningsundersøgelser.
  • Udtagning af jord- og vandprøver, udførelse af borearbejde med håndgrej ved mindre opgaver og med borebil ved større opgaver.
  • Bortskaffelse af overskudsjord.
  • Myndighedskontakt.
  • Indhentning af diverse tilladelser.
  • Afværgeforanstaltninger.
  • Geotekniske undersøgelser.
  • Membran, ventilering mv.