JordLord
Sider: 

Forklassificering


(september 2016)

Jordkonsulenterne har forklassificeret en større mængde jord i forbindelse med opførelse af nybyggeri. Jordprøver er udtaget og analyseret på et DANAK Akkrediteret analyselaboratorium og er blevet bortskaffet efter godkendelse fra kommunen.

Forklassificering image Forklassificering image Forklassificering image

Frederiksberg.


(juli 2016)

På denne ejendom har der tidligere været en fabrik, og Jordkonsulenterne har derfor undersøgt grundvand, poreluft og jorden for forurening.