JordLord

Forklassificering


(september 2016)

Jordkonsulenterne har forklassificeret en større mængde jord i forbindelse med opførelse af nybyggeri. Jordprøver er udtaget og analyseret på et DANAK Akkrediteret analyselaboratorium og er blevet bortskaffet efter godkendelse fra kommunen.

Forklassificering image Forklassificering image Forklassificering image

Back to List