JordLord
Sider: 

Anlægsarbejder, Gladsaxe.


(marts 2016)

Jordkonsulenterne har forestået udtagning og kemiske analyser af jordprøver i forbindelse med  etablering af vandledninger og diverse anlægsarbejder i et større boligkvarter i Gladsaxe Kommune.

Anlægsarbejder, Gladsaxe. image Anlægsarbejder, Gladsaxe. image Anlægsarbejder, Gladsaxe. image

Lyngby.


(februar 2016)

Bortskaffelse af olieforurenet jord omkring olietank. Et spild fra en utæt olietank medførte, at vi foretog en oprensning af olieforurening i jorden under tanken. Der blev udtaget dokumentationsprøver i bund og sider fra udgravningen, således at sagen kan afsluttes overfor miljømyndighederne.