JordLord
Sider: 

Roskilde


(november 2015)

Jordkonsulenterne har foretaget en forureningsundersøgelse på en villagrund i Roskilde. Grunden er forurenet som følge af spild fra en nedgravet olietank. Olieforureningen er trukket ind under huset, og der er risiko for, at olieforureningen damper op gennem husets gulv, og dermed en uhensigtsmæssig belastning af husets indeklima. Vi har derfor foretaget målinger af indeluft i huset til undersøgelse af luftkvaliteten i stueetagen.

Roskilde image

Helsingør Havn


(oktober 2015)

Jordkonsulenterne har udført miljøundersøgelser af havnesediment og havbund i forbindelse med en omfattende udvidelse af havnearealet. Jord og sediment er bortskaffet fra havnearealet via pram og oplagt i jordmile og forklassificeret ved udtagning og analyse af jordprøver forud for bortkørsel.

Helsingør Havn image Helsingør Havn image Helsingør Havn image

Kong Hans Alle


(september 2015)

Etablering af regnvandsbassiner på grønt område. 
På det grønne område øst for Vadgård Skole anlægger Nordvand grønne regnvandsbassiner, som ved kraftige regnskyl vil fyldes med vand. En lille sø vil blive etableret i forbindelse med bassinerne. Her vil vandet til daglig blive ledt hen og skabe rekreativ værdi for område. Jordkonsulenterne har udført miljøtekniske undersøgelser i området.