JordLord
Sider: 

Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund


(juni 2015)

Vi har forklassificeret overskudsjord fra et større byggeri i Frederikssund. Prøverne er analyseret for indhold af total kulbrinter, PAH'er og de seks hyppigst forekommende tungmetaller by, cadmium, kobber, chrom, nikkel og zink. Hurtig prøvetagning og levering af kemiske analyser på 3 hverdage medfører, at der ikke forekommer forsinkelse i forbindelse med bortskaffelse af jorden.

Endvidere har vi udtaget jordprøver til analyse for jordens gødningstal: reaktionstal, kalium, mangan, sulfat og fosfat.  

Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund image Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund image Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund image Kemiske analyser af jordprøver, Dalvejen 3-5, Frederikssund image

Forklassificering af vejareal, Carsten Niebuhrsgade


(maj 2015)

Jordkonsulenterne har i perioden januar – maj 2015 forklassificeret overskudsjord fra et vejareal beliggende mellem Tivoli Kongres Center og Fisketorvet. Der er udtaget og analyseret i alt ca. 1.200 jordprøver. Prøverne er udtaget fra en borerig. Arbejdet er udført efter forudgående aftale med Københavns Kommune.

Forklassificering af vejareal, Carsten Niebuhrsgade image Forklassificering af vejareal, Carsten Niebuhrsgade image