Afværgeforanstaltninger

Afværgeforanstaltninger

Hvis en grund er forurenet, kan det være nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger. Afværgeforanstaltninger gennemføres ofte i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde eller i forbindelse med handel af en ejendom.

Jordkonsulenterne ApS har stor erfaring i prissætning og gennemførelse af diverse afværgeforanstaltninger. Vores rådgivning udføres i overensstemmelse med alle myndighedskrav og samtidig med henblik på at de totale oprensningsomkostninger bliver så lave muligt.