Ydelser hos Jordkonsulenterne ApS

Afværgeforanstaltninger

  • Forureningsundersøgelser
  • Udtagning af jord- og vandprøver, udførelse af borearbejde med håndgrej ved mindre opgaver og med borebil ved større opgaver
  • Bortskaffelse af overskudsjord
  • Myndighedskontakt
  • Indhentning af diverse tilladelser
  • Afværgeforanstaltninger
  • Geotekniske undersøgelser
  • Membran, ventilering mv.